Misyon & Vizyon

Özel Ankara Diyaliz

Misyon & Vizyon

Misyon

Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesini sağlamak amacıyla, sağlık hizmetlerini tıbbın ulaştığı en son yeniliklerle, standart ve yüksek kalitede sunmak, hizmet kalitemizi sürekli arttırmak amacıyla çalışanları sürekli eğitmek, hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, uzman doktor ve personeli ile hastalarımızla yakın, sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki kurmanın ana görevimiz olduğunu düşünüyoruz.

İleri bilgi ve teknolojinin konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta ve çalışan odaklı bir yönetim anlayışıyla, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Vizyon

Ülkemizde ve diğer gelişmiş ülkelerde diyaliz hizmetlerinin tamamında başarılı faaliyetleri ile tanınan ve yüksek bilinirliği ile ön sıralarda tercih edilen bir Merkez olmaktır. Faaliyetleri ile öncü ve ilklere imza atan ve sağlıkta örnek teşkil edecek bir merkez olmaktır.

Amacımız

Hastanelerde temel amaç, her türlü koruyucu önlemlere rağmen oluşabilecek hastalık durumlarında erken teşhis, hızlı ve etkin tedavi ve hastanın kısa zamanda eski konumuna getirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirirken eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hasta ve toplum tatmininin sağlanmasıdır.